Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Halslyft

Ett halslyft ger dig mer definierade hals- och käklinjer. Hängande skinnpåsar eller en s.k. kalkonhals som kommer med åldern kan vara besvärande. Med ett halslyft återfår du balans till ansiktet och ett mer ungdomligt utseende.

Vad innebär ett halslyft?

Halslyft, även kallat nedre ansiktslyftning, är ett ingrepp som innebär att överflödig hud på halsen tas bort. Detta ingrepp är vanligt att genomgå om man t.ex. har ett överskott av hud på halsen som skapar hudpåsar eller om man har en s.k. kalkonhals. Definitionen mellan haka, käke och hals kan därmed ha försvunnit och kan ge intrycket av ett föråldrat utseende. Dessa besvär kan uppstå vid stigande ålder eller också vara genetiskt betingade. Besvären kan även uppstå om man t.ex. genomgått en kraftig viktminskning. Andra bidragande faktorer kan vara t.ex. hudtyp (hudens elasticitet), rökning och livsstil. Ett halslyft kan korrigera de besvär man lider av. Fördelarna med ett halslyft är b.la. mer väldefinierade hak- samt halslinjer som ger balans till ansiktet och ett ungdomligare utseende.

För somliga är problemet överskott av hängande hud runt halsen medan andra upplever problem med fettansamlingar i området. Om man endast lider av överflödig hud behövs ingen fettsugning. Om man däremot även lider av fettansamlingar under hakan, dvs. har en s.k. dubbelhaka och/eller har s.k. hamsterpåsar vid käklinjen så kan även en fettsugning behövas. Även en korrigering av de hängande ansikts- och halsmusklerna kan genomföras, genom att strama åt musklerna, vilket ger ytterligare definition till haka- och halsövergången.

Hur går det till?

Oavsett om ingreppet sker i lokalbedövning eller narkos så läggs snittet antingen bakom öronen och/eller längs hårkanten samt under hakan. För att få bort den överflödiga huden lossas den och sträcks uppåt och bak mot öronen.

I kombination med ett halslyft kan även en fettsugning av hakan genomföras. Detta snitt läggs då under hakan för att fettsuga fettansamlingarna. Om även de muskelsträngar, som kan bli synliga vid ett halslyft, ska tas bort samtidigt läggs även detta snitt under hakan.

Operationen

Halslyft kan antingen ske i lokalbedövning eller narkos, beroende på ingreppets omfattning. Vid en mindre omfattande operation utförs oftast ingreppet i lokalbedövning. Operation i narkos sker därmed oftast vid en mer omfattande operation. Förband inkl. huvudförband sitter på under ca 1-2 veckor samt ev. ytterligare någon tid under natten för att avlasta ärren bakom öronen. Viss svullnad samt blåmärken kan uppstå men avtar successivt under ca 7-12 dagar. Man bör räkna med att vara hemma från arbetet i ca två veckor. Det första återbesöket sker efter en vecka och sedan efter ett halvår.  Under den första tiden bör man även ta det lugnt med kraftiga huvudrörelser.

Hur går jag tillväga för att utföra ingreppet?

Alla kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med kirurg. Där kommer du få genomgå klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst. Kontakta oss för mer information eller för att boka.


Boka konsultation online