Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Utstående öron

Utstående öron kan korrigeras med hjälp av ytteröronplastik. Syftet är att korrigera örats form, vilket vissa personer kan störa sig på.

Ytteröronplastik

Ytteröronplastik kan korrigera utstående öron och även förändra örats storlek och form. Självkänslan hos personer med avvikande öron påverkas ibland negativt. Vid infällning eller korrektion blir öronen mindre iögonfallande.

Operation

Genom att applicera EMLA (en lokalbedövande salva) på örat två timmar innan operation kan hela ingreppet ske i lokalbedövning och sedan kan du återvända hem. Ett snitt läggs på örats baksida och sedan slipas och korrigeras öronbrosket efter behov. Efteråt läggs ett turbanliknande förband som ger ett lätt tryck.

Placering av ärr

Ärren placeras bakom örat och bleknar med tiden, men kommer aldrig att försvinna helt. För att minimera risken för breda ärr rekommenderar vi tejpning av ärren under 3-6 månader. Tejpen byts var 7-10:e dag och det går att duscha på tejpen om den sedan torkas med hårtork.

Smärta och obehag

Efter ett par timmar när effekten av lokalbedövningsmedlet går ur kan det börja göra ont i öronen och värken sitter som regel i 1-4 dygn. Värken hanteras med vanlig värkmedicin.

Återbesök

Förbandet sitter på tills återbesöket efter 2-7 dagar. Därefter fäster vi en hudfärgad tejp på örats baksida. Nattetid och initialt även dagtid kan örat skyddas från att böjas framåt med ett speciellt pannband. Örat är svullet de första 4-6 veckorna efter operation och det är viktigt att ha tålamod.

Komplikationer

Alla kirurgiska ingrepp medför en risk, exempelvis infektion, blödning och svårläkta sår, men det finns även komplikationer som är specifika för just ytteröronplastik:

– Missprydande ärr kan uppkomma bakom örat även om det vanligaste är att ärret läker fint. Missprydande ärr kan oftast åtgärdas.

– Deformiteter s.k. blomkålsöra kan uppkomma och det är därför viktigt att du kommer till kontrollerna så att tidiga åtgärder kan sättas in.

– Känselförändringar är oftast övergående men kan leda till okänslighet för kyla.

Hur går jag tillväga för att utföra ingreppet?

Alla kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med kirurg. Där kommer du få genomgå klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst.


Boka konsultation online