Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Dubbelhaka med Belkyra

Belkyra (deoxicholsyra) är en injektionsbehandling som reducerar envist och oönskat fett under hakan. Med hjälp av Belkyra kan dubbelhakan försvinna och hakprofilen kan förbättras redan efter en behandling.

Vad är Belkyra®?

Belkyra är ett FDA-godkänt läkemedel som används för att eliminera oönskat fett under hakan, en s.k. dubbelhaka. Belkyra, som även är godkänt av läkemedelsverket, går under namnet Kybella i USA.

Belkyra är en icke-kirurgisk behandling som förstör fettcellerna permanent, och som t.ex. kan ge en mer markerad haka och en mer symmetrisk ansiktsprofil. Belkyra innehåller deoxicholsyra, vilket är en aktiv substans som tillverkas naturligt i kroppen med uppgiften att underlätta nedbrytningen av fett. Deoxicholsyran är av icke-human och icke-animalisk form som inte härstammar från människa eller djur.

Behandling av dubbelhakan

En dubbelhaka kan uppstå av olika anledningar. De vanligaste orsakerna är genetik, åldrande eller viktuppgång. Trots träning och kost kan det envisa fettet under hakan kvarstå, vilket kan upplevas som psykologiskt jobbigt för vissa. Behandling av dubbelhakan med Belkyra är alltid individuellt anpassad och resultatet är permanent.

Hur går behandlingen till?

Området som ska behandlas injiceras med små mängder av Belkyra. Behandlingen tar ca 15-20 minuter.

Vilka kan behandlas?

Belkyra är lämpligt för den som inte överväger kirurgi men som ändå vill bli av med dubbelhakan. Även de som inte har tillräckligt med fett under hakan för att t.ex. genomgå en fettsugning eller en behandling med CoolSculpting (fettfrysning) kan genomgå en Belkyra-behandling.

Hur många behandlingar behövs?

Dubbelhakans storlek kan förbättras efter varje behandlingstillfälle och resultatet syns redan efter några veckor. Den som vill uppnå ännu mer effekt kan behandlas igen efter ca 4 veckor. Patienter som behandlats med Belkyra upplever en synlig förbättring av hakprofilen redan efter 1-2 behandlingar. Resultatet är dock individuellt och hur många behandlingar som behövs varierar beroende på t.ex. mängden fett under hakan.

Eventuella biverkningar

Efter behandlingen kan man t.ex. få blåmärken vid det behandlade området. Minskad känslighet, smärta och svullnad/vätskeansamling är andra biverkningar som kan uppstå. Dessa effekter är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva.

Hur går jag tillväga?

Kontakta oss för mer information, HÄR, eller boka in en konsultation online nedan (välj Injektioner).


Boka konsultation för Belkyra