Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Bukplastik

Bukplastik är vanligt att genomgå när man har överskottshud efter t.ex. en graviditet eller viktnedgång. Överskottshuden kring buken avlägsnas och magmuskler kan sys ihop ifall dem delat på sig.

Om bukplastik

Bukplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som tar bort överskottshud mellan naveln och nedre delen av buken. Även bukväggen stramas upp så att magen ser plattare ut. I och med att bukväggen stramas upp blir den stadigare och minskar risken för besvär såsom ryggvärk.

Med åldern blir huden på magen lösare. Efter graviditet eller viktnedgång kan huden och bukväggen tänjas ut så att magen ser rundare ut. Efter kejsarsnitt kan det uppkomma ojämnheter som inte går att träna bort.

Placering av ärr

Det är bra om du har med dig dina vanliga underkläder på konsultationen eftersom ambitionen är att ärret ska kunna döljas bakom underkläderna. Med hjälp av dessa kan ärrets placering planeras. Ärret går från höftbenet ner mot ljumsken och strax ovan könsbehåringen (pubisbenet) till motsatta sidans ljumske och höftben. Ärrets längd styrs av personens förutsättningar. Det uppkommer även ett ärr runt naveln när den flyttas, vilket inte görs vid liten bukplastik.

Ärret bleknar med tiden men kommer aldrig att försvinna helt, så räkna med 12-24 månader innan du kan se slutresultatet. För att minimera risken för breda ärr rekommenderar vi tejpning av ärret under 3-6 månader. Tejpen byts var 7-10:e dag och det går att duscha på tejpen om den sedan torkas med hårtork. För bästa möjliga resultat bör ärret inte utsättas för sol- eller solariestrålning under det första året.

Smärta och obehag

Det kan göra ont i operationsområdet under de första dygnen och obehag exempelvis i form av stramningar kan förekomma de första veckorna. Värken under de första dygnen avhjälps med vanliga värktabletter som skrivs ut efter operation.

Förband och återbesök

Första till andra dygnet efter operation stannar du i vårt trevliga och moderna uppvakningsrum. Bandage och gördel behåller du på under läkningstiden på ca två veckor och du får tydliga instruktioner innan du går hem. Gördel ska användas under hela dygnet i ca 6-8 veckor.

Sjukskrivning och träning

Första 1-2 veckorna efter ingreppet ska du vila så mycket som möjligt för att ge kroppen bästa chanserna till snabb återhämtning. Beroende på arbetssituation kan du oftast återgå till arbete inom 10-14 dagar. Det är viktigt att undvika att anstränga sig så att puls och blodtryck ökar de första veckorna. Mildare motion kan påbörjas 2 veckor efter ingreppet, men vänta med sportslig aktivitet tills 8 veckor efter operation enligt ordination av din läkare.

Komplikationer

Alla kirurgiska ingrepp medför en risk, exempelvis påverkan av narkos, infektion, blödning och svårläkta sår, men det finns även komplikationer som är specifika för just bukplastik.

Känselförändringar till följd av att nervtrådar skärs av till huden gör att området framförallt kring ärret kan kännas bedövat. Känseln brukar komma tillbaka efter 6-12 månader men ibland blir känselbortfallet permanent.

Serom vilket innebär ansamling av sårvätska mellan huden och bukväggen. Huden som lossas läker fast mot bukväggen men ibland bildas det mer sårvätska än vad kroppen hinner med att ta hand om. Sårvätskan kan i dessa fall behövas sugas ut. Kompressionsplagg efter bukplastiken minskar risken för serom.

Ärren som blir permanenta men successivt bleknar kan hos vissa bli breda speciellt om det uppkommer fördröjd sårläkning t.ex. till följd av rökning. Ärren kan i dessa fall behöva korrigeras med en ärrplastik.

Blodpropp är en allvarlig men ovanlig komplikation. Den förebyggs genom medicinering och genom att komma igång och röra på sig så snart som möjligt efter operation.

Hur går jag tillväga för att utföra ingreppet?

Alla kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med kirurg. Där kommer du få genomgå klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst.

Om liten bukplastik

Liten bukplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som tar bort överskottshud ovanför blygbenet. Metoden går med fördel att kombinera med fettsugning och om ingreppet sker i narkos är det möjligt att strama upp bukväggen så att magen ser plattare ut. I och med att bukväggen stramas upp så blir den stadigare bidrar det till att risken för besvär såsom ryggvärk minskar.

Efter kejsarsnitt kan det uppkomma ojämnheter som inte går att träna bort och med åldern kan huden i nedre delen av magen bli lösare. Vidare kan huden och bukväggen tänjas ut under graviditet eller genom viktuppgång som gör att magen ser rundare ut.

En liten bukplastik lämpar sig för personer som vill strama till huden i nedre delen av buken och eventuellt bukväggen, men som inte har behov av att åtgärda huden ovanför naveln. För detta krävs en konventionell (hel) bukplastik där mer hud avlägsnas och naveln flyttas.

Placering av ärr

Det är bra om du har med dig dina vanliga underkläder eftersom ambitionen är att ärret ska kunna döljas bakom underkläderna. Med hjälp av dessa kan ärrets placering planeras. Ärret går från ljumsken och strax ovan könsbehåringen (blygbenet) till den motsatta sidan, till den andra ljumsken. Ärrets längd och storlek styrs av personers olika förutsättningar.

Ärr efter operation

Ärret bleknar med tiden men kommer aldrig att försvinna helt, du kan räkna med 12-24 månader innan du kan se slutresultatet. För att minimera risken för breda ärr rekommenderar vi tejpning av ärret under 3-6 månader. Detta är ingen större omständighet då det går att duscha på tejpen. Ett tips är att torka tejpen med en hårfön efteråt, tejpen tenderar då att hålla längre. Tejpen ska bytas var 7-10:e dag. För bästa möjliga resultat bör ärren inte utsättas för sol- eller solariestrålning under det första året.

Förband

Bandaget behålls på under 7-10 dagar och du får tydliga instruktioner innan du går hem om skötsel. Gördel ska användas under hela dygnet i ca 6-8 veckor eller enligt ordination av din läkare.

Smärta och obehag

Det kan göra ont i operationsområdet under de första dygnen och obehag exempelvis i form av stramningar kan förekomma de första veckorna. Värken under de första dygnen avhjälps med vanliga värktabletter som skrivs ut efter operation.

Efter operationen

Om ingreppet sker i lokalbedövning kan du återvända hem direkt efter operationen, medan om det sker i narkos får du vila ut på kliniken ett par timmar efteråt innan hemgång. Möjlighet finns även att stanna över natten om det skulle behövas.

Sjukskrivning och träning

Detta är beroende på hur din arbetssituation ser ut och om bukväggen sys ihop. Om inte bukväggen sys ihop så kan du oftast återgå till arbetet inom ett par dagar, annars är det 1-2  veckor som oftast gäller. När det gäller träning kan du beräknas kunna träna fullt ut efter 1-2 månader. Det är viktigt att du undviker att anstränga dig dvs. att din puls och ditt blodtryck ökar de två första veckorna. Detta är för att undvika någon form av blödning efter operationen.

Komplikationer

Alla kirurgiska ingrepp medför en risk, som exempelvis påverkan av narkos, en infektion, blödning och svårläkta sår, men för alla ingrepp finns det även individuella komplikationer, som för en liten bukplastik är:

Känselförändringar till följd av att nervtrådar skärs av till huden gör att området framförallt kring ärret kan kännas bedövat. Känseln brukar komma tillbaka efter 6-12 månader men ibland blir känselbortfallet permanent. Men detta upplevs oftast inte som något större besvär.

Serom  vilket innebär ansamling av sårvätska mellan huden och bukväggen. Huden som lossas läker fast mot bukväggen men ibland bildas det mer sårvätska än vad kroppen hinner med att ta hand om. Sårvätskan kan i dessa fall behöva sugas ut men detta är inget större ingrepp utan kan ske vid ett vanligt läkarbesök. Kompressionsplagg efter bukplastiken minskar dock risken för serom.

Ärret som blir permanent men successivt bleknar kan hos vissa bli breda speciellt om det uppkommer fördröjd sårläkning t.ex. till följd av rökning. Ärret kan i dessa fall behöva korrigeras med en ärrplastik.

Hur går jag tillväga för att utföra ingreppet?

Alla kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med kirurg. Där kommer du få genomgå klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst.


Boka konsultation online