Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Intimkirurgi

Vissa kvinnor genomgår en intimkirurgi efter förlossning då bäckenbottenmuskulaturen töjts eller när underlivet spruckit. Funktionella besvär och obehag orsakade av t.ex. stora inre blygläppar kan påverka vardagen negativt. Tre ingrepp som är vanliga inom intimkirurgi: blygdläppsplastik, klitorislyft samt fettsugning av venusberget.

Om intimkirurgi

Intimkirurgi syftar till att förändra och förbättra utseendet på bl.a. kvinnans könsorgan. Detta är ett område inom den estetisk kirurgi som har blivit allt vanligare.

De vanligaste orsakerna till att kvinnor söker för intimkirurgi är att de störs av obehag vid användning av trånga klädesplagg, svårighet att utöva viss sportslig aktivitet eller obehag vid sexuell aktivitet. Det kan även röra sig om rent utseendemässiga skäl.

En blygdläppsoperation syftar till att minska eller återskapa storleksskillnad av de inre och/eller de yttre blygdläpparna. Orsaken till dessa avvikelser kan vara medfödda eller förvärvade.

Operationen kan utföras i narkos eller lokalbedövning, vilket betyder att operationen sker helt smärtfritt. Beroende på ingreppets storlek får du antingen gå hem direkt efter operationen eller vila några timmar i våra uppvakningssalar.

Vi utför olika typer av gynekologisk plastikkirurgiska ingrepp som t.ex.:

  • Intimkirurgi
  • Blygdläppsplastik
  • Förlossningsskador
  • Korrigeringsoperationer

Hur går jag tillväga för att utföra ingreppet?

Alla kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med kirurg. Där kommer du få genomgå klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst.