Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Ove Jonsson

Specialist i anestesi & intensivvård

Dr Ove Jonsson är medlem i:

  • Svenska Läkaresällskapet
  • Svensk Förening för Thoraxanestesi

Överläkare Ove Jonsson läste medicin vid Karolinska institutet i Stockholm och tog läkarexamen 1994. Han erhöll läkarlegitimation 1996 och specialistutbildade sig därefter i anestesi och intensivvård. Sin specialistexamen fick han år 2001. Ove har sedan 2001 arbetat på thoraxkliniken i Uppsala och är överläkare där sedan 2005.

P.g.a. stort intresse för intensivvård har Ove gått SSAI:s intensivistprogram samt tagit Europeisk intensivvårdsexamen, European Diploma in Intensive Care Medicine. Han var under två år ansvarig för thoraxintensiven i Uppsala. 2011 doktorerade Ove med en avhandling på experimentell hjärncirkulation.

Dr Ove Jonsson är för närvarande huvudansvarig för anestesi på Nordiska Kliniken.

SFTAI_LOGO 8857d2be3b681f6e_org