Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Information för injektionsbehandling

 

Bakgrund

Våra fillerprodukter från Teosyal, Juvéderm, Restylane och Stylage består av en steril, homogen gel av icke-animalisk hyaluronsyra. Materialet injiceras under huden för att exempelvis korrigera linjer, rynkor och veck i ansiktet, fylla ut ojämnheter på kroppen samt skulptera läppar och forma ansiktskonturer. Behandlingsresultatet är omedelbart.

Botulinumtoxin (Botox/Vistabel eller Azzalure) är ett muskelavslappnande läkemedel som används för att bland annat reducera rynkor och ansiktsmimik eller i medicinskt syfte för behandling av spänningshuvudvärk, migrän, tandgnissling eller överdriven svettning. Behandlingsresultatet uppnås efter cirka en till två veckor.

Under konsultationstillfället säkerställer alltid den legitimerade behandlaren att patienten är rätt kandidat för behandlingen samt att de produkter som skall användas är rätt val. Även patientens hälsodeklaration tas i beaktning för att säkerställa rätt behandlingstyp. Resultatet efter en injektionsbehandling beror bland annat på patientens egna förutsättningar, önskemål, vilken typ av behandling som skall göras samt vilket typ av område som skall behandlas. I vissa fall kan kirurgiska ingrepp vara ett alternativ till injektionsbehandlingar.

Detta kan du förvänta dig av behandlingen

För fillerbehandling kan du förvänta dig ett omedelbart och volymgivande resultat. För Botulinumtoxin kan du förvänta dig ett förminskande-, utslätande-, eller lyftande resultat efter 1–2 veckor.

Risker

Efter en injektionsbehandling kan vissa reaktioner förekomma som är vanliga i samband med injektioner. Dessa reaktioner kan vara rodnad, svullnad, smärta, klåda, blåmärken samt ömhet vid injektionsstället, dessa reaktioner försvinner vanligtvis någon dag efter injektionsbehandlingen. För specifika behandlingar med Botulinumtoxin kan huvudvärk, illamående och initial asymmetri uppstå 1–2 dagar efter behandling och är av snabbt övergående karaktär. I ytterst sällsynta fall kan ögonbrynet hänga något vid behandling av panna och bekymmersrynka vilket normaliseras inom loppet av några veckor.

Eftervård

För fillerbehandling

Under de 12 första timmarna efter din behandling med fillers skall du undvika överdrivet minspel, att ta på det behandlade området samt undvika alkoholintag.

Under de första 24 timmarna efter din behandling är det re-kommenderat att du undviker att använda makeup, ansträngande aktiviteter/träning och du bör även undvika att massera det behandlande området samt flygresor. Under de första 48 timmarna efter din behandling skall du undvika att utsätta be-handlingsområdet för tryck.

Under de två första veckorna efter din behandling skall du undvika solexponering och UV-ljus (särskilt vid blåmärken), kyla (minusgrader) samt bastubad. Rekommenderat är att sova med huvudet högt samt undvika att sova på behandlingsområdet några dagar efter behandlingstillfället.

För Botulinumtoxin

Under de första 12 timmarna efter din behandling med Botulinumtoxin skall du undvika alkohol, Omega 3, Ibuprofen och Treo.

Under de 24 första timmarna efter din behandling är det rekommenderat att du undviker ansträngande aktiviteter/träning, bastubad och du bör även undvika att massera det behandlade området samt flygresor.

Patientförsäkring

För Nordiska Kliniken är det viktigt att erbjuda rätt skydd till våra patienter och kunder. Alla våra patienter är därför fullt patientskadeförsäkrade via Folksam. Detta är en tjänst som vi helt kostnadsfritt erbjuder samtliga våra patienter. Att erbjuda bästa möjliga patientsäkerhet är för oss en självklarhet, och för dig som patient en trygghet. Fråga oss för mer information kring vår patientförsäkring.

Registrerad vårdgivare

Nordiska Kliniken är registrerad som vårdgivare hos inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakt

Vid eventuella komplikationer eller frågor, kontakta kliniken på 08 411 76 76 eller info@nordiskakliniken.se