Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Vad är lipödem?

Lipödem är en sjukdom som kan behandlas

Lipödem är en kronisk genetisk sjukdom som nästan uteslutande påverkar kvinnor. Man tror att så mycket som 11 % av kvinnor på världsbasis kan vara berörda av sjukdomen.

Tillståndet som ofta misstas för vanlig övervikt eller lymfödem, innebär att fettvävnad ackumuleras nedanför höfterna och ger ett höftparti, rumpa och ben som är ute av proportion till överkroppen. Även armarna och överkroppen kan påverkas i senare skede. Sjukdomen utvecklas ofta i samband med hormonella förändringar som efter puberteten, i samband med graviditet eller efter menopaus.

Olikt vanlig övervikt förorsakat för stort kaloriintag eller för lite fysisk aktivitet, vill fettvävnaden vid lipödem ofta upplevas tung och smärtsam vid beröring eller tryck.

Lipödem-behandling i Stockholm

Lipödem kan behandlas med en så kallad lipödem-fettsugning. Är du intresserad av en lipödem-behandling i Stockholm? Tveka inte på att boka konsultation hos oss på Nordiska Kliniken. Vi har lång erfarenhet av behandling av lipödem.

Operationstid

1-4 timmar

Tillbaka på jobbet

3-14 dagar

Operation

Under narkos eller lokalbedövning

Har du följande symptom?

– Övervikt på enbart nedre del av kroppen
– Tyngdkänsla och obehag/smärta i benen och i fettvävnaden.
– Symmetrisk svullnad (båda sidor är påverkade)
– Överkroppen och nedre dela av kroppen har olika storlekar som gör det svårt att hitta kläder
– Smal midja, men breda höfter och lår
– Övervikt som inte påverkar fötter och händerna
– Vid viktnedgång tappar du volym på överkroppen, men inte från nedre delen av kroppen
– Flera i släkten har liknade kroppskonstitution

Behandling av lipödem

Fettsugning är den behandlingsmetod som idag anses ge bäst resultat vid behandling av lipödem. Det gäller att ta bort så mycket fettväv som möjligt, eftersom det är fettet som ger upphov till smärtan, och även och den fettvolym som hindrar patientens rörlighet. Fettcellerna, som tas bort vid fettsugning, återkommer inte senare i livet. Man kan däremot inte garantera samma resultat för alla.

Vi erbjuder specialanpassande fettsugningsmetoder för just lipödem och har bred erfarenhet inom området. Boka en konsultation hos våra plastikkirurger för personlig rådgivning.

Individuella resultat

Alla patienter är unika och har olika förutsättningar när det gäller behandling av lipödem. Därför kan resultatet av fettsugningen variera från person till person, och man kan inte garantera samma resultat för alla.

Om fettsugning

Se vår plastikkirurg Mattias Elmér prata om fettsugning.

Klicka för att se film

Frågor och svar

 • Fettsugning

  Vad innebär fettsugning (Smartlipo)?

  Fett ligger ansamlat i levande fettceller runt om i kroppens olika fettlager. Vid fettsugning (Smartlipo) används en millimetertunn laserfiber som förs in i det bedövade fettområdet. Lasern värmer upp fettvävnaden, som därefter kan sugas ut.

  Är fettsugning en smärtsam behandling?

  Området där fettsugningen ska ske lokalbedövas först. Bedövningsprocessen kan till en början upplevas som en svidande känsla men är kortvarig. Efter att bedövningen är lagd så upplever patienten ingen smärta.

  Hur lång tid tar operationen?

  Operationstiden varierar mellan 1-6 timmar beroende på hur stort område som behandlas; fettsugning av hakan tar cirka 45 minuter medan fettsugning av magen kan ta omkring 3 timmar. Om en patient är opererad tidigare så kan det finnas ärrvävnad/sammanväxningar i behandlingsområdet. Detta kan innebära att behandlingstiden blir lite längre än vanligt.

  Kan det vätska efter ingreppet?

  Efter ingreppet kan det vätska från ingångarna i upp till ca 5 dagar. Det varierar hur mycket men i vissa fall rikligt. Se till att skydda möbler, lakan o dyl. I vissa fall kan man få dränage efter ingreppet om det är rikliga mängder bedövningsvätska som ska avlägsnas.

  Varför behöver jag bära gördel/korsett efter operation?

  Gördeln har flera viktiga funktioner som påverkar slutresultatet:

  Den minskar svullnaden som uppstår efter fettsugningen.

  Den underlättar för huden att dra ihop sig.

  Den underlättar för kroppen att läka ut behandlingsområdet på ett estetiskt jämnare sätt.

  Den minskar ömheten och obehaget efter fettsugningen.

  Vilka områden på kroppen är det möjligt att genomföra en fettsugning (Smartlipo)?

  Det är möjligt att behandla de flesta områden på kroppen. Dock finns det ingen teknik för att behandla fett som ligger ansamlat kring inre organ såsom tarmar, lever etc. Detta ”inre fett” kan endast reduceras med livsstilsförändringar som diet och/eller fysisk aktivitet.

  Hur länge ska jag bära gördel efter fettsugning?

  Du skall bära stödkorsett/gördel under 4 veckors tid efter operationstillfället. De 2 första veckorna skall gördeln bäras dygnet runt, resterande 2 veckor helst under dagtid. Det är fullt möjligt att ta av sig gördeln under kortare perioder. Om storleken på gördeln ej passar, kontakta kliniken.

  Kan fettet komma tillbaka efter en fettsugning?

  Man brukar säga att antalet fettceller ökar fram till dess att man uppnår pubertetsåldern. Därefter bildar inte kroppen några nya fettceller. Fettcellerna kan dock öka kraftigt i volym vid viktuppgång. Efter en fettsugning avlägsnas en stor del fettceller vid det behandlade området. Man måste dock komma ihåg följande: Om det efter en fettsugning sker en kraftig viktuppgång pga stort födointag eller otillräcklig fysisk aktivitet så kommer inte allt detta ”nya” fett att ansamlas i övriga kroppsfettlager, utan det finns alltid risk för att de kvarvarande fettcellerna vid det behandlade området kan expandera. Detta medför därmed att en eventuell viktuppgång inte ser onaturlig eller asymmetrisk ut. Det finns även vissa studier som påvisar att kroppen vid kraftig viktuppgång kan återskapa nya fettceller.

  När kan jag se resultat?

  Då svullnad uppstår ser man inte resultatet direkt, utan det är först när svullnaden har gått ner som man kan se resultatet, vilket kan ta några månader.

  När lägger sig svullnaden?

  Det är vanligt att svullnaden håller i sig några månader, blåmärkena försvinner i de flesta fall efter 2-3 veckor.

  När kan jag börja träna?

  Det varierar något beroende på hur stora områden som behandlats. Normal sportslig aktivitet kan oftast påbörjas efter 6 veckor.

  Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

  Det beror alldeles på ingreppets omfattning. I vissa fall kan man återgå till arbetet inom några dagar, i vissa fall krävs sjukskrivning i 1-2 veckor.

  Kan huden bli hängig efter fettsugning?

  En av fördelarna med Smartlipo är den så kallade huduppstramningseffekten. Metoden stramar upp huden kring det behandlade området samtidigt som den avlägsnar icke önskvärda fettansamlingar genom att använda sig av den senaste lasertekniken. Detta minskar därmed risken för hudhäng.

  I vilken utsträckning huden drar ihop sig efter en fettsugning är helt beroende av vilken hudkvalitet patienten har. I normalfallet så drar huden ihop sig fint inom ett par månader men om patienten redan från början har dålig hudkvalitet så kan det ibland hända att det blir överskottshud. Patienter som är i riskzonen för att drabbas av överskottshud är till exempel:

  Äldre patienter, framförallt som har passerat 50 års ålder.
  Patienter som redan före fettsugningen har överskottshud.
  Patienter som under längre tid stått på höga doser kortison, t.ex. reumatiker.

  Om kirurgen och patienten vidtagit alla åtgärder man kan förvänta sig under och efter fettsugningen, och patienten trots detta ändå drabbas av överskottshud, så finns möjligheten att avlägsna den med ett kirurgiskt ingrepp. Ett sådant ingrepp kommer då att resultera i ett kvarstående ärr.

  Vad kan jag göra för att minska risken av överskottshud efter fettsugning?

  Vid traditionell fettsugning finns det inte så mycket man kan göra, förutom att noggrant följa de instruktioner som kirurgen ger angående t ex användningen av gördel/korsett efter ingreppet.

  Vid laserassisterad fettsugning kan man dock i många fall reducera risken för överskottshud genom att värma upp huden inifrån med laserfibern. Därigenom kan man skapa en kraftig irritation av huden, vilket leder till att den drar ihop sig bättre. Detta skall dock ske på ett kontrollerat och varsamt sätt så att inte patienterna får brännskador av behandlingen.

  Blir det fula ärr efter fettsugning?

  Snitten vid instickshålen är knappt 2-3 millimeter. Detta gör att de allra flesta ärr blir små och oftast inte synliga efter en tid.

  Blir det några stygn?

  Kirurgen syr ihop snitten med en tunn tråd som man tar bort efter 10 dagar.

  Hur många fettsugningar behövs?

  Den mängd fett som kan avlägsnas per tillfälle är begränsad, därför kan en ytterligare fettsugning behövas om det är stora mängder fett det rör sig om.

  Kan man fettsuga bort celluliter?

  Normalt sett går det inte att fettsuga bort celluliter.

  Kan man behandla ojämnhet efter fettsugning?

  Om en patient får ojämnheter efter fettsugning kan man med olika metoder, t.ex. LPG Endermologie, ofta jämna ut och förbättra slutresultatet.

  Hur mycket fett kan man ta ut/behandla efter fettsugning (Smartlipo)?

  Om patienten inte sövs, utan endast får lokalbedövning, så kan kirurgen inte operera hur stora kroppsområden som helst vid ett och samma tillfälle. Normalt kan man som mest avlägsna upp till 5-6 liter vid ett och samma tillfälle. Dock är ca 2-3 liter det vanliga per operationstillfälle. Vid behov kan man upprepa fettsugningen, på ett annat kroppsområde, redan efter någon vecka.

  Kan man få infektioner efter fettsugning?

  Fettsugning sker under helt sterila förhållanden och kirurgen åstadkommer minimala snitt. Detta innebär att risken för infektioner är minimal. För att ytterligare minska risken får patienten äta antibiotika en vecka efter operationen.

  Är det okej att bli gravid efter en fettsugning, och i så fall hur lång tid behöver jag vänta?

  Det går bra att bli gravid efter en fettsugning. Det kan dock vara bra att låta operationsområdet få läka ut innan en graviditet. Vi brukar rekommendera att man väntar med en graviditet cirka ett år efter fettsugningen.

  Går det att fettsuga flera områden samtidigt?

  Det går att fettsuga flera områden samtidigt, men då det kan vara påfrestande för kroppen, beroende på hur stort område som fettsugs, kan det vara bättre att dela upp fettsugningarna.

  Går det att kombinera fettsugning med fettransplantation?

  Det går att kombinera fettsugning med fettransplantation. Diskutera detta med någon av våra läkare.

  Får jag bada/basta efter en fettsugning?

  Det går bra att duscha direkt efter en fettsugning, dock bör man avstå från bad och bastu de första 14 dagarna. Detta för att de små snitten ska hinna läka ihop så att inte vatten kan tränga in i kroppen utifrån.

  Kan jag sola efter en fettsugning?

  Man bör undvika att åka på solsemester närmaste veckorna efter en fettsugning. Generellt brukar man dessutom säga att ärrläkningen blir bättre ju mer man skyddar sig från solen.

När du bestämt dig för en behandling eller operation, ska inte finansiering vara ett hinder.

Finansiering

Samtliga av Nordiska Klinikens lokaler ligger centralt vid Sergels Torg i Stockholm.

Se våra lokaler

Specialister i plastikkirurgi

Nordiska Kliniken har specialistutbildade läkare med stor erfarenhet från den estetiska branschen.