Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

NK-metoden

Nordiska Klinikens egenutvecklade metod för bröstförstoring kombinerar flera tekniker för att nå så naturliga, individanpassade resultat som möjligt. Metoden använder inte, som många kliniker gör, enbart matematiska beräkningar för placering av implantatet, utan ser även till hur väl det nya bröstet kommer att passa in i relation till kroppen i övrigt. Genom att ta hänsyn till axelbredd, höfter, midja, formen på bröstkorgen och patientens längd kan man forma ett bröst som inte bara blir större, men som också – genom val av implantat och placering – skapar symmetri, harmoni och balans, och där resultatet blir bröst som ser helt naturliga ut. 

NK-metodens särskilda teknik för införsel av bröstimplantatet resulterar i diskreta ärr under bröstet eller i armhålan på ett subtilt sätt. Noteras att individens specifika förutsättningar kan påverka storleken på dessa ärr.

Den unika NK-metoden

  • Enda metod som tar ett helhetsperspektiv på bröstingrepp
  • Helt individanpassat
  • Kombination av matematiska mätmetoder och anatomisk och estetisk balans
  • Utvecklad under många års arbete med bröstkirurgi
  • Unik teknik för implantatinförsel som ger minimala ärr
  • Naturliga resultat med bröst som är anpassade till kroppen

Klicka för att se film

Vad gör NK-metoden unik?

Det unika med NK-metoden är att den inte ensidigt fokuserar på matematiska mätmetoder för placering av implantatet, och att själva storleken bara är en del i valet av implantat. NK-metoden tar ett helhetsgrepp där varje individs särskilda förutsättningar och anatomi är centrala. Bröstens form och storlek anpassas till patientens längd, höfter, axelbredd och bröstkorgens utformning. Utgångspunkten är: hur skulle denna patients egna bröst ha sett ut om de varit större? Resultatet blir bröst som inte upplevs som kirurgiskt korrigerade.

Hur utvecklades NK-metoden?

NK-metoden är utvecklad av våra erfarna plastikkirurger under många års arbete med bröstkirurgi. Den bygger på idén att kombinera avancerad mätteknik med en hög grad av estetiska och anatomiska hänsyn, vilket ger mer naturliga resultat.

Ärrplacering vid en bröstoperation

Ärr vid NK-metoden — NK-metodens särskilda teknik för införsel av implantatet ger minimala ärr som placeras diskret i armhålan eller i bröstvecket.

Ärr vid användande av andra tekniker — Andra kliniker kan placera snitten på samma ställen, men längden på snitten ger längre ärr som inte blir lika diskreta.

Ärr vid NK-metoden / Ärr vid andra tekniker

Klicka för att se film

Se filmerna om Nordiska Klinikens bröstingrepp, hur narkos fungerar och vad som händer efter operationen.

Swipa för att se fler