Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Om plastikkirurgi

Plastikkirurgins ursprung härstammar från Indien och började redan f.Kr. Plastikkirurgin har på modern tid utvecklats i en rasande fart.

Plastikkirurgi

Plastikkirurgi härleds ur grekiskans plastikos som betyder formbar. Plastikkirurgiska operationer har mer eller mindre utförts åtminstone sedan 1000-talet f.Kr. Allt efter att medicinska framsteg gjorts har kirurgi kunnat utföras allt lindrigare och med minskade risker. Bedövning, smärtlindring, anestesi/narkos har tagit bort smärtan. Sterilitet, antiseptik och antibiotika har minskat risker för infektion. Blodförtunnande mediciner har minskat risker för blodproppar. Detta har hela tiden flyttat fram gränserna för vad som kan anses motiverat att utföra.

Ursprung

Plastikkirurgins fader anses idag vara Sushruta som var verksam i Indien runt 800 f.Kr. Hans verk Sushruta Samhita beskriver flera sjukdomar och behandlingar. Sushruta genomförde redan då avancerade näsrekonstruktioner som används även idag. Det var smärtsamma ingrepp där bedövningen främst bestod av vin. Patienten var troligen mycket motiverad.

I Italien var läkaren Gasparo Tagliacozzi verksam under 1500 talet e.Kr. Han utvecklade bland annat en metod att flytta hud från underarmen till näsan.

Viktiga framsteg under 1800-talet var upptäckten av kokains lokalbedövande egenskaper och eternarkosen för helt smärtfria, men inte ofarliga, ingrepp.

Den moderna plastikkirurgin tog fart i och med första världskriget. Många soldater hade svåra skador i ansiktet. Dr Harold Gillies utvecklade och beskrev då flera nya metoder för behandling av dessa. Utvecklingen togs vidare av hans student Archibald McIndoe under andra världskriget.

Modern plastikkirurgi

Idag är plastikkirurgi en högspecialiserad del inom vården. De minskade risker som modern sjukvård erbjuder medger att allt fler ingrepp kan anses motiverade. En plastikkirurg inom svensk sjukvård arbetar över en stor del av kroppen men med ett mycket speciellt kunnande om hur hud, brosk, fett och benvävnad beter sig under goda samt mindre goda läkningsförhållanden. Därför ska plastikkirurgen kunna hjälpa övriga läkare när de har problem.

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi bedrivs i Sverige inom både offentligt finansierad vård och inom privatfinansierad vård. Det handlar om att återskapa ett utseende eller funktion efter sjukdom. Det kan vara huddefekter efter brännskador, hudcanceroperationer eller bröstrekonstruktioner hos kvinnor som genomgått kirurgi för bröstcancer. Det kan också handla om återskapande efter graviditet och viktpendling. Psykisk påfrestning över ett visst tillstånd klassas också som rekonstruktivt. En god hälsa innebär att man är fysiskt och psykiskt frisk med normal rörelseförmåga och ett utseende som inte avviker alltför mycket från det som betraktas som normalt. En avvikelse från den allmänt accepterade manliga eller kvinnliga kroppsbilden utgör ofta ett utseendehandikapp och innebär en betydande psykisk påfrestning. I sådana fall innebär en operation i syfte att minska psykiskt lidande ett skyddande av individen och klassas därmed som rekonstruktiv plastikkirurgi.

Estetisk plastikkirurgi

Estetisk plastikkirurgi syftar till att försköna delar av kroppen efter egna önskemål och utifrån den egna kroppens möjligheter. Det är mycket viktigt att tänka på funktion och egna förutsättningar när man diskuterar vad som är rimligt att utföra för estetisk kirurgi och vad man kan förvänta sig för resultat. Modern estetisk plastikkirurgi kan med rätt planering ge stor tillfredsställelse hos patienten.