Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Information gällande covidvaccinering för våra operationspatienter

Nordiska Kliniken vill informera sina patienter om följande gällande covidvaccinering före operation.

Hur länge ska man vänta efter vaccinering innan man kan opereras?

  • Rekommendation: 3 dagar

Då det kan vara svårt att skilja symptom på nyinsjuknande i covid-19 från biverkningar av vaccinering, rekommenderas att planerad kirurgi inte utförs inom tre dagar efter vaccinering.

Har du frågor? Kontakta receptionen för vidare information.

   

English version

Nordiska Kliniken would like to inform their patients about getting a surgery after a COVID-19 vaccination.

How long do I need to wait after a COVID-19 vaccination before getting a surgery?

  • Recommendation: 3 days

As it may be difficult to distinguish symptoms of the COVID-19 disease from the side effects after getting a COVID-19 vaccine, it is recommended to wait three days after the vaccination before getting a surgery.

 

Contact us if you have any questions and we will help you with further information.

Naturliga resultat med bröst som är anpassade till kroppen

Läs om bröstförstoring

Den enda metod som tar ett helhetsperspektiv på bröstingrepp

Läs om NK-metoden