Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Vad innebär bröstmissbildning och bröstavvikelse?

Det finns flera olika typer av bröstmissbildningar och bröstavvikelser. Missbildade och avvikande bröst kan ha stor påverkan på livskvalitén då det bidrar till ett utseende som avviker från det som betraktas som normalt. Det kan antingen vara medfött eller uppstå efter graviditet, amning, viktnedgång, olyckor eller sjukdomar.

Beskrivning av bröstmissbildningar/bröstavvikelser

Avvikande och missbildade bröst är vanligt, men går att åtgärda. På Nordiska Kliniken kan vi erbjuda flera olika slags bröstoperationer som utförs av några av Sveriges främsta kirurger.

Bröstasymmetri

Vid en bröstasymmetri har man en volymskillnad mellan brösten, det vill säga olika stora bröst. Om volymskillnaden är stor kan detta innebära problem såsom snedbelastning av ryggen som kan leda till ryggbesvär. Det uppstår ofta också svårigheter att hitta passande underkläder utan att behöva komplettera ena bh-kupan med ett inlägg.

Tuberösa / Tubulära bröst

Vad menas med tubulära bröst?

Tubulära bröst innebär en avvikelse i form och utseende men även små eller underutvecklade bröst. Vid tubulära bröst finns det en svaghet i vävnaden bakom bröstvårtorna som gör att bröstkörtelvävnaden buktar ut genom bröstvårtorna. Särskilt utmärkande för tubulära, eller tuberösa bröst är förstorade och svullna vårtgårdar, stort avstånd mellan brösten, smal bröstkorg och minimal bröstvävnad.

Polymasti (Accessoriska bröstvårtor)

Vad är polymasti?

Accessoriska bröstvårtor (polymasti) kan enklast förklaras med att man har tre eller fler bröstvårtor. Vid amning kan dessa svullna upp i storlek och även producera bröstmjölk då körtlar kan finnas underliggande.

Polands Syndrom

Vad är Polands syndrom?

Polands syndrom är en medfödd defekt som innebär att den stora bröstmuskeln på ena sidan saknas. För att åtgärda Polands syndrom kan en bröstförstoring av den missbildade sidan och/eller en reduktion av den andra vara aktuellt.

Atrofi av bröstkörtel (bröstatrofi)

Atrofi av bröstkörtel, eller så kallad bröstatrofi, kan till exempel hända vid klimakteriet då hormoner gör att körtlarna minskar och även bröstvävnad kan tyna bort eller försvinna helt. Denna bröstpåverkan kan även ske efter en kraftig viktnedgång och graviditet/amning, vilket innebär att brösten blir hängiga och tomma samt förlorar formen.

Aplasi (bröst)

Vad är bröstaplasi?

Vid Aplasi utvecklas inte bröstet mer än till det prepubertala stadiet trots att det finns bröstvävnad. Aplasi kan också innebära helt avsaknad av bröst som kan bero på en medfödd missbildning eller vara en följd av en bröstcanceroperation. Aplasi är ett tillstånd där den normala tillväxten av bröstet eller bröstvårtan helt eller delvis inte äger rum.

Upplevd aplasi

Man upplever att brösten är för små i proportion till resten av sin kropp, att man har för små bröst i relation till ens egen kroppsbyggnad. Detta tillstånd leder ofta till en minskad självbild och självkänsla. Man kan känna sig begränsad i sociala sammanhang och relationer, vilket kan utmynna i psykisk ohälsa.

Pectus Excavatum

Pectus excavatum (ibland kallat för trattbröst) är ett tillstånd som innebär att bröstbenet och revben inte växer som de ska, vilket orsakar en konkav och insjunken bröstkorg. Tillståndet kan vara symmetriskt om deformiteten finns i bägge revbensbågarna, eller asymmetriskt om det bara finns i den ena. En bröstförstoring, utan vidare åtgärder, kan kamouflera tillståndet. Vid djup insjunkning kan specialanpassade 3D-implantat av silikon användas för att jämna ut bröstkorgen.

Att rekonstruera brösten

För att återställa eller förbättra bröstens form och/eller storlek efter bland annat bröstavvikelser eller medfödda bröstmissbildningar har bröstrekonstruktion en bred betydelse. Även efter graviditet, amning, större viktnedgång, sjukdom eller olyckor som har påverkat bröstet eller bröstens form och storlek får detta också stor betydelse – både fysiskt och psykiskt.

En god hälsa innebär ofta att man är fysiskt och psykiskt frisk med normal rörelseförmåga och ett utseende som inte avviker alltför mycket från det som betraktas som normalt. En avvikelse från den allmänt accepterade kroppsbilden utgör ofta ett utseendehandikapp och innebär en betydande psykisk påfrestning. Rekonstruktiva bröstoperationer syftar oftast till att minska både psykiskt och fysiskt lidande.

 

Hur ingreppet går till bedöms på konsultationen då missbildningar och avvikelser diagnostiseras. Våra plastikkirurger har mångårig erfarenhet av rekonstruktiv plastikkirurgi, både via offentlig- och privatvård.

Kontakta oss eller boka en konsultation hos någon av våra plastikkirurger för personlig rådgivning.

Klicka för att se film

Hos oss kan du delbetala din operation eller behandling

Låna kr

Betala ca kr /mån

0 kr

60 000 kr

*Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 60.000 kr, 24 mån återbetalning, uppläggningsavgift ca 995 kr, adm.avgift ca 59 kr/mån, blir ca 4%. Variation kan förekomma beroende på kreditbolag och låneprodukt.

Personlig service och god tillgänglighet är några av våra styrkor. Hos oss ska du känna att vi är med dig hela vägen

Vårt koncept

Nordiska Kliniken har en toppmodern operationsavdelning av högsta klass

Våra operationssalar