Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Vanliga frågor om bröstingrepp

Det finns flera olika bröstingrepp som kan göras för olika diagnoser eller åtgärder. En bröstoperation eller en bröstförstoring förknippas många gånger med en estetisk försköning av brösten, men rekonstruktion till följd av bröstavvikelser är i själva verket den vanligaste orsaken bakom bröstingrepp.

De vanligaste bröstmissbildningarna/avvikelserna som förekommer hos Nordiska Kliniken är tubulära bröst, asymmetri, atrofi och aplasi. Du kan läsa mer om bröstmissbildningar och bröstrekonstruktion på vår hemsida.

Vi får ofta frågor som är relaterade till bröstoperationer, vi passade därför på att intervjua vår plastikkirurg Patrik Höijer som dagligen utför bröstoperationer.

Varför väljer många att genomgå en bröstoperation?

Det finns en mängd olika orsaker till att man väljer att genomgå en bröstoperation. Man förknippar ofta en bröstoperation till en ren förskönande åtgärd, men i själva verket är det i majoritet mycket mer som ligger bakom skälet att vilja genomgå en bröstoperation. Det kan dels bero på att man önskar åtgärda eller korrigera en medfödd bröstavvikelse/bröstmissbildning, eller att man vill återställa brösten efter exempelvis graviditet, amning eller viktnedgång.

Kan du nämnda en vanlig orsak till att man väljer att genomgå en bröstoperation?

Det finns som sagt många orsaker. En vanlig orsak är att man upplever att brösten är för små i proportion till resten av sin kropp, att bröstens storlek inte stämmer med ens egen kroppsbyggnad. Detta tillstånd, som också kan kallas ”Aplasi”, leder ofta till en minskad självbild och självkänsla. Man kan känna tex sig begränsad i sociala sammanhang och relationer, vilket kan bidra till psykisk ohälsa.

Vad innebär en bröstoperation?

Det beror på vilken typ av åtgärd av brösten som ska genomföras. I de flesta fall är det formen och/eller storleken som rekonstrueras eller återställs.

Vad kan man förvänta sig för resultat efter en bröstoperation?

Resultatet av operationen styrs av vilken typ av problematik eller diagnos patienten har, vilket typ av ingrepp som behöver genomföras samt av patientens egna förutsättningar. Målet är att skapa en förbättring och normalisering av brösten som i sin tur medför en ökad självkänsla och livskvalité för våra patienter.

Hur vet man om man är en lämplig kandidat?

Man bokar en konsultation hos plastikkirurg för personlig rådgivning och medicinsk bedömning. Där går vi igenom bröstens problematik samt patientens önskemål och förutsättningar. Tillsammans med patienten anpassar vi ingreppet för det optimala slutresultatet.

Vad ska man tänka på innan man väljer sin plastikkirurg för en bröstoperation?

Bröstoperation är ett brett begrepp som i synnerhet innefattar någon form av rekonstruktion av brösten. Det är en stor fördel att välja en plastikkirurg som har bred erfarenhet från rekonstruktiv plastikkirurgi i offentligt regi. På Nordiska Kliniken anställer vi endast plastikkirurger som har mångårig erfarenhet inom rekonstruktiv plastikkirurgi från svenska Universitetssjukhus. Det är viktigt att kontrollera att det faktiskt är en plastikkirurg man ska träffa och inte en så kallad ”estetisk kirurg”. Kontrollera också att plastikkirurgen är medlem i någon av branschföreningarna SFEP eller SPKF.

Vad ska man tänka på innan man väljer sin klinik för en bröstoperation?

Det är en klar fördel att välja en stor klinik med stora resurser och lång historik. Man ska inte bara kunna genomföra en operation på kliniken, utan kliniken ska även kunna hantera eventuella problem som uppstår och ha en långsiktig kontakt med sina patienter. Som patient ska man ha möjlighet att ha kontakt med kliniken under kvällar och helger om behovet uppstår. Det är en fördel om kliniken har flera plastikkirurger och mycket sjukvårdspersonal som arbetar. På så vis kan man vara trygg med att det alltid finns kompetent personal som kommer att ta hand om en. Man ska också känna sig trygg med att själva kliniken alltid kommer att finnas kvar, vilket inte alltid är en självklarhet när man väljer att gå till en liten aktör.

Hur går jag tillväga om jag vill genomgå en bröstoperation?

Börja alltid med att boka en förutsättningslös inledande konsultation för personlig rådgivning och medicinsk bedömning.

Naturliga resultat med bröst som är anpassade till kroppen

Läs om bröstförstoring

Den enda metod som tar ett helhetsperspektiv på bröstingrepp

Läs om NK-metoden