Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Fettsugning Smartlipo

Fettsugning med Smartlipo är ett ingrepp utan narkos. Smartlipo introducerades först i Sverige av Nordiska Kliniken och är störst i Sverige på det idag. Smartlipo-fettsugning har under de senaste åren kommit att bli ett utav de vanligaste kosmetiska ingreppen.

Om Smartlipo

Fettsugning eller laserassisterad fettsugning (Smartlipo) är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna fett ifrån lokala fettansamlingar på kroppen som inte svarar på diet eller träning. Vi föds med ett visst antal fettceller som ändrar storlek vid upp eller nedgång av vikt. Vid fettsugning avlägsnas fettceller och antalet minskar lokalt och har därmed svårt att återbildas, vilket ofta gör resultatet bestående förutsatt att man är viktstabil. Det är lätt att bli fixerad vid volymer och mängden fett som sugs ut men för resultatet är det fettet som lämnas kvar som är viktigast – det måste vara jämnt och i ett lagom tjockt lager för att det ska se naturligt ut och för att undvika besvär.

Först och störst i Sverige inom laserassisterad fettsugning (Smartlipo)

Fettsugning med laser (Smartlipo) var vi först med att introducera i Sverige (2004) och har genom åren byggt upp en stor erfarenhet av behandlingsmetoden med flest utförda operationer i Sverige. Vi successivt utvecklat och förbättrat tekniken till nuvarande Smartlipo enligt Nordiska Kliniken. Smartlipo är ett hjälpmedel, som i rätt händer, kan ge en skonsam operation med kort återhämtningstid, mindre svullnad och blåmärken, jämnt resultat och en god hudåtstramning. Vi har med framgång behandlat områden som haka, hals, armar, bröst, buk, höfter, lår, knän m.fl.

Smartlipo enligt Nordiska Kliniken är en metod där Smartlipo försiktigt kombineras med fettsugning då vissa områden, och även mindre hård fettväv, blir mer lättarbetade och går att sugas ut med smalare kanyler. I kombination med MicroAire, som numera används vid samtliga ingrepp, vilket är en vibrerande fettsug blir ingreppet än skonsammare och med jämnare resultat till följd. Inte sällan kan den som genomgått ett ingrepp återgå till arbete kort tid efter ingreppet, beroende på hur stort område som behandlats.

Vi vill dock understryka att fettsugning med laser är ett bra hjälpmedel, men att det är erfarenheten hos kirurgen som avgör hur väl hjälpmedlet kommer till användning. Nordiska Kliniken har som nämnt mest erfarenhet i Sverige inom området. Vi betraktas därmed som referensklinik i Sverige för denna unika behandlingsmetod.

Hud- och vävnadsåtstramning

Vid Smartlipo använder kirurgen en tunn sond som avger laserljus vars funktion är att tillföra energi som smälter fett, bränner mindre kärl och stimulerar vävnaden och huden drar ihop sig mer effektivt. Vi har under många år sett hur huden dragit ihop sig på patienter som vi behandlat. Det har under de senaste åren kommit flera studier som beskriver hur tillförd energi gör att vävnaden kring fettlagren och huden drar ihop sig. I en studie publicerad i Aesthetic Surgery Journal 2010 var hudåtstramningsförbättringen 54 procent efter tre månader jämfört med traditionell fettsugning.

Hur går en fettsugning med “Smartlipo enligt Nordiska Kliniken” till?

Inför ingreppet kan patienten vid behov erbjudas en lätt lugnande tablett. Ingreppet sker under sterila operationsförhållanden. Området som skall behandlas, bedövas noggrant med lokalbedövning med en svag tillsats av adrenalin.

En millimeter tunn kanyl, innehållande en laserfiber, förs in till avsett fettområde och lasern aktiveras därefter enligt ett jämnt systematiskt mönster. Laserenergin värmer upp fettvävnaden så att denna sedan enkelt kan sugas ut. Patienten som genomgår operationen är vaken under hela ingreppet. Lokalbedövningen är effektiv och snabbverkande, och patienten känner därför ingen smärta av fettsugningen.

Fettsugningen tar mellan 1-5 timmar beroende på vilka kroppsområden som behandlas.

Efter avslutad fettsugning får patienten ta på sig en speciellt avsedd gördel för att förhindra svullnad. Den bärs dygnet runt de första 2 veckorna och därefter så mycket som möjligt under natt- eller dagtid under två veckor.

Smärta efter operationen?

Det första dygnet efter genomförd fettsugning känner patienten ofta ingen nämnvärd smärta. Detta beror på att lokalbedövningen fortfarande verkar. Därefter kan det behandlade området kännas ömt under några veckors tid. För de flesta patienter som genomgått en operation räcker då en vanlig dos Alvedon/Panodil för att bli kvitt obehaget. Om större kroppsområden har genomgått fettsugning behövs ibland lite kraftigare smärtstillande de första dygnen.

Komplikationer i samband med operationen?

Komplikationer i samband med fettsugning är ovanliga. Dock räknas fettsugning som ett kirurgiskt ingrepp, och för att minimera komplikationsriskerna så sker operationen i steril operationsmiljö och i enlighet med strikt gällande kirurgiska regler. För att reducera risken för infektion i samband med fettsugning, får patienter som genomgått operation som skydd äta en upp till sju dagars antibiotikakur med start på operationsdagen.

För vilka åldersgrupper passar fettsugning?

Erfarenhet av Smartlipo visar att yngre människor med god elastisk hud uppnår bättre slutresultat än äldre. Hud med nedsatt elasticitet pga. ålder, viktnedgång, hudbristningar eller celluliter uppvisar också ett något sämre slutresultat. Det råder en stor individuell variation men upp till ca 50 års ålder kan man förvänta sig att huden efter fettsugningen drar ihop sig väl. Över denna ålder finns det ökad risk för kvarstående hudöverskott, vilket kan motverkas genom efterbehandling med LPG. Internationellt sett behandlas dock patienter med fettsugning ända upp i åldrarna 70-75 framgångsrikt.

Fördelar med fettsugning

  • Ingen narkos eller övernattning
  • Generell relativt snabb återhämtning
  • Mindre blödning och blåmärken
  • Hudåtstramningseffekt (Skin tightening)
  • Jämna resultat

Alltid den senaste tekniken

Vi på Nordiska Kliniken använder oss av den senaste generationens Smartlipo. Vi håller oss alltid uppdaterade inom den teknologiska utvecklingen och förnyar vår behandlingsutrustning kontinuerligt.

Hur går jag tillväga för att genomgå operationen?

Alla våra kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med en kirurg. Där kommer du få genomgå en klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst.


Boka konsultation online