Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Fettsugning Smartlipo

Fettsugning med Smartlipo är ett ingrepp som görs i lokalbedövning eller narkos. På Nordiska Kliniken var vi först med att introducera Smartlipo i Sverige – idag använder vi oss istället av mer moderna och säkra metoder för fettsugning. Du som ändå vill veta mer om Smartlipo-metoden kan läsa mer om den nedan. Observera att dock att detta är en metod som vi inte längre utför hos oss på Nordiska Kliniken.

 

Om Smartlipo

Fettsugning (Smartlipo) är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna fett ifrån lokala fettansamlingar på kroppen som inte svarar på diet eller träning. Vi föds med ett visst antal fettceller som ändrar storlek vid upp- eller nedgång av vikt. Vid fettsugning avlägsnas fettceller och antalet minskar lokalt och har därmed svårt att återbildas, vilket ofta gör resultatet bestående förutsatt att man är viktstabil. Det är lätt att bli fixerad vid volymer och mängden fett som sugs ut men för resultatet är det fettet som lämnas kvar som är viktigast – det måste vara jämnt och i ett lagom tjockt lager för att det ska se naturligt ut och för att undvika besvär.

 

Störst i Sverige inom fettsugning (Smartlipo)

Nordiska Kliniken har under åren successivt utvecklat och förbättrat tekniken för behandling med Smartlipo. Smartlipo är ett hjälpmedel som i rätt händer kan ge en skonsam operation med kort återhämtningstid, mindre svullnad och blåmärken, jämnt resultat och en god hudåtstramning. Vi har med framgång behandlat områden som haka, hals, armar, bröst, buk, höfter, lår och knän.

Smartlipo enligt Nordiska Kliniken är en metod där Smartlipo försiktigt kombineras med fettsugning då vissa områden, och även mindre hård fettväv, blir mer lättarbetade och går att sugas ut med smalare kanyler. I kombination med MicroAire (en vibrerande fettsug), som numera används vid samtliga ingrepp, blir ingreppet än skonsammare och med jämnare resultat som följd. Inte sällan kan den som genomgått ett ingrepp återgå till arbete kort tid efter ingreppet, beroende på hur stort område som behandlats.

Vi vill understryka att fettsugning med Smartlipo är en bra metod, men att det är erfarenheten hos kirurgen som avgör hur bra resultatet blir. Nordiska Kliniken har som nämnts störst erfarenhet i Sverige inom området. Vi betraktas därmed som referensklinik i Sverige för denna unika behandlingsmetod.

Hud- och vävnadsåtstramning

Vid Smartlipo använder kirurgen en tunn sond som avger laserljus vars funktion är att tillföra energi som smälter fett, bränner mindre kärl och stimulerar vävnaden så huden drar ihop sig mer effektivt. Vi har under många år sett hur huden dragit ihop sig på patienter som vi behandlat. Det har under de senaste åren kommit flera studier som beskriver hur tillförd energi gör att vävnaden kring fettlagren och huden drar ihop sig. I en studie publicerad i Aesthetic Surgery Journal 2010 var hudåtstramningsförbättringen 54 procent efter tre månader jämfört med traditionell fettsugning.

Läs mer

Mattias Elmér, specialist i plastikkirurgi, berättar om fettsugning.

Klicka för att se film

Hur går en fettsugning med “Smartlipo enligt Nordiska Kliniken” till?

Inför ingreppet kan patienten vid behov erbjudas en lätt lugnande tablett. Ingreppet sker under sterila operationsförhållanden. Området som skall behandlas bedövas noggrant med lokalbedövning med en svag tillsats av adrenalin.

En millimetertunn kanyl, innehållande en laserfiber, förs in till avsett fettområde och lasern aktiveras därefter enligt ett jämnt systematiskt mönster. Laserenergin värmer upp fettvävnaden så att denna sedan enkelt kan sugas ut. Patienten som genomgår operationen är vaken under hela ingreppet. Lokalbedövningen är effektiv och snabbverkande, och patienten känner därför ingen smärta av fettsugningen.

Fettsugningen tar mellan 1-5 timmar beroende på vilka kroppsområden som behandlas.

Efter avslutad fettsugning får patienten ta på sig en speciellt avsedd gördel för att förhindra svullnad. Den bärs dygnet runt de första 2 veckorna och därefter så mycket som möjligt under natt- eller dagtid under två veckor.

Swipa för att se fler

Smärta efter operationen?

Det första dygnet efter genomförd fettsugning känner patienten ofta ingen nämvärd smärta. Detta beror på att lokalbedövningen fortfarande verkar. Därefter kan det behandlade området kännas ömt under några veckors tid. För de flesta patienter som genomgått en operation räcker då en vanlig dos Alvedon/Panodil för att bli kvitt obehaget. Om större kroppsområden har genomgått fettsugning behövs ibland lite kraftigare smärtstillande de första dygnen.

Komplikationer i samband med operationen?

Komplikationer i samband med fettsugning är ovanliga. Dock räknas fettsugning som ett kirurgiskt ingrepp, och för att minimera komplikationsriskerna så sker operationen i steril operationsmiljö och i enlighet med strikt gällande kirurgiska regler.

Patrik Höijer är specialist i plastikkirurgi och överläkare på Nordiska Kliniken tillsammans med Mattias Elmér.

För vilka åldersgrupper passar fettsugning?

Erfarenhet av Smartlipo visar att yngre människor med elastisk hud uppnår bättre slutresultat än äldre. Hud med nedsatt elasticitet pga. ålder, viktnedgång, hudbristningar eller celluliter uppvisar också ett något sämre slutresultat. Det råder en stor individuell variation men upp till ca. 50 års ålder kan man förvänta sig att huden efter fettsugningen drar ihop sig väl. Över denna ålder finns det ökad risk för kvarstående hudöverskott, vilket kan motverkas genom efterbehandling med LPG. Internationellt sett behandlas dock patienter med fettsugning ända upp i åldrarna 70-75 framgångsrikt.

Fördelar med fettsugning

  • Ingen narkos eller övernattning
  • Generellt relativt snabb återhämtning
  • Mindre blödning och blåmärken
  • Hudåtstramningseffekt (Skin tightening)
  • Jämna resultat

Alltid den senaste tekniken

Vi på Nordiska Kliniken använder oss av den senaste generationens Smartlipo. Vi håller oss alltid uppdaterade inom den tekniska utvecklingen och förnyar vår behandlingsutrustning kontinuerligt.

Hur går jag tillväga för att genomgå operationen?

Alla våra kirurgiska ingrepp föregås av en konsultation med en kirurg. Där kommer du få genomgå en klinisk undersökning, noggrann analys av just din problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar dig bäst.

När kan man se resultatet efter en fettsugning?

Vanliga frågor

I vårt bildgalleri kan du se före-och efterbilder från behandlingar och operationer utförda av Nordiska Kliniken.

Vårt bildgalleri