Fråga oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 08-411 76 76 eller använd nedanstående formulär:

Fettsugning

Om fettsugning

Fettsugning är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att avlägsna fett ifrån lokala fettansamlingar på kroppen som inte svarar på diet eller träning. Vi föds med ett visst antal fettceller som ändrar storlek vid upp eller nedgång av vikt. Vid fettsugning avlägsnas fettceller och antalet minskar lokalt och de återbildas inte, vilket gör resultatet bestående förutsatt att man är viktstabil.  Det är lätt att bli fixerad vid volymer och mängden fett som sugs ut men för resultatet är det fettet som lämnas kvar som är viktigast – Det måste vara jämnt och i ett lagom tjockt lager för att det ska se naturligt ut och för att undvika besvär.

Nordiska Kliniken lanserade Smartlipo i Sverige 2004 och fortsätter nu strävan mot att bli den ledande kliniken i Sverige inom fettsugning och erbjuder samtliga på marknaden efterfrågade fettsugningsmetoder. Vi låter individens förutsättningar, kroppsdel och önskemål styra valet av metod.

Våra operationer utförs och ansvaras av läkare med specialistkompetens och mångårig erfarenhet.

Metoder för fettsugning och kroppsskulptering på Nordiska Kliniken

Laserfettsugning

Vid laserfettsugning använder man sig av en tunn sond som avger laserljus vars funktion är att tillföra energi som värmer upp fettvävnaden, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. Kroppen absorberar sedan det skadade fettet. Enbart laserfettsugning har inte visat sig fungera väl och på Nordiska Kliniken används en särskild lasermetod, framtagen för ändamålet som ett komplement till fettsugning, enligt beskrivningen nedan, och inte som en enskild metod.

Smartlipo enligt Nordiska Kliniken (laserassisterad fettsugning)

Vid Smartlipo (Laserassisterad fettsugning) använder vi den tunna sonden som avger laserljus försiktigt och begränsat för att mjuka upp fettvävnaden, vilket möjliggör en obehagsfri fettsugning endast i lokalbedövning. Den uppmjukande laserbehandlingen kombineras sedan med MicroaAire fettsugning (PAL) för bättre resultat. Sammantaget kan det göra att den som blir fettsugen blir mindre blå och svullen efter ingreppet, upplever fortare återhämtning och ett jämnare resultat med mindre hudöverskott. Nordiska Kliniken var först i Sverige med att introducera Smartlipo och har sedan dess utvecklat tekniken vidare. Vi har tack vare vår breda erfarenhet specialiserat oss inom denna behandlingsmetod. Vi kan stolt säga att vi har det största antalet utförda operationer i Norden, vilket gör att vi betraktas som referensklinik samt ledande inom området. Enligt oss är Smartlipo ett utmärkt alternativ på marknaden inom fettsugning/kroppsformande kirurgi. Dock har vi valt att bredda oss ytterligare inom området och erbjuder flera fettsugningsalternativ.

Traditionell fettsugning

Går precis som namnet antyder ut på att suga ut fett och till hjälp har kirurgen smala kanyler med hål i som kopplas till en pump. Via en fram och tillbaka rörelse av kirurgen förs fettet in genom hålen i kanylen och vidare till en behållare som är kopplad till en pump. Innan själva fettsugningen börjar, injiceras det en vätska i området som innehåller bl.a. bedövningsmedel och adrenalin, vilket möjliggör fettsugning utan narkos med minskad blödning.

BodyTite (radiofrekvensfettsugning)

BodyTite är en vidareutveckling av fettsugning med tillförd energi. Energin i form av radiovågor som avges från fettsugningskanylen hela tiden monitoreras och styrs via en elektrod som befinner sig på hudytan. Energin från radiovågorna smälter fettet, bränner mindre kärl och stimulerar till att huden drar ihop sig. BodyTite kan avge sju ggr så mycket energi jämfört med andra metoder på marknaden och man förkortar därmed operationstiden. Samtidigt är inte kanylen lika flexibel som den lasersond som Smartlipo använder, varför Smartlipo kan vara att föredra.

Body-jet (water-jet assisted liposuction)

För kroppsskulptering och fettransplantation. Metoden använder en kanyl som sprutar ut en solfjäderformad stråle med salt och bedövningslösning som lösgör fettet och suger upp fettet i hål som finns på kanylens sidor. Till skillnad från laser- eller radiofrekvensfettsugning skonas fettet med Body-jet och fettet kan sedan transplanteras till andra områden på kroppen t.ex. brösten.  Vidare använder BodyJet mindre bedövningsvätska vilket kan göra det lättare för kirurgen att mer exakt skulptera fram de områden som fettsugs. Om huden är av bra kvalitet drar den ihop sig med hjälp av den gördeln som bärs efter ingreppet och resultatet blir slätt och fint.

MicroAire (power assisted liposuction)

MicroAire är en maskin som kopplas till fettsugningskanylen och gör att kanylen vibrerar varvid fettet lossnar lättare med mindre vävnadsskada och större precision. Metoden kan med fördel kombineras med Smartlipo och traditionell fettsugning för att snabbare och effektivare suga ut fettet.

Kompletterande behandlingar

Massage av operationsområdet är också viktigt och den bästa tekniken är LPG Endermologie. LPG ökar blodgenomströmningen av vävnaden och minskar risken för djupa ärrbildningar och snabbar på läkningen. Vi rekommenderar 4-8 behandlingar med start två till åtta veckor efter en fettsugning.

lpg